Umowa na remont płyty Starego Rynku w końcu podpisana

Udało się podpisać umowę na remont płyty Starego Rynku w Poznaniu. W przetargu wyłoniono wykonawcę, który położy nową nawierzchnię na płycie Starego Rynku oraz przyległych do niego ulicach i chodnikach. Nowa nawierzchnia ma być gotowa latem 2023 roku. 

W ramach planowanych robót powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienne płyty i kostka. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic do 2 cm.

Należy jednak pamiętać, że inwestycja obejmuje nie tylko to, co jest nad, ale również pod ziemią, czyli wymianę sieci: wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej. Infrastruktura ta wymaga pilnej modernizacji i uporządkowania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Pod rewaloryzowaną nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną oświetlenie wraz z iluminacją kamienic oraz sieci (wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa). Powstanie także podziemna stacja transformatorowa oraz rozbudowana zostanie podziemna toaleta publiczna. Zakres prac obejmuje również budowę kanału technologicznego oraz modernizację monitoringu miejskiego.

– W pierwszej kolejności wykonawca będzie zajmował się przygotowaniem dokumentacji projektowej i zebraniem wszelkich pozwoleń, by w przyszłym roku rozpocząć zasadnicze prace budowlane. Wcześniej jednak będzie mógł zrobić nową izolację ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac budowlanych to lato 2023 roku. – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Urzędnicy planują zorganizować także spotkanie informacyjne z restauratorami, którzy mają swoje lokale gastronomiczne na Starym Rynku. Zostaną wtedy omówione kluczowe dla nich kwestie związane z pracami budowlanymi.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl