Ulica Kościelna w nowej odsłonie

Ciekawa zieleni, bezpieczne trasy dla pieszych i rozwiązania, które zapewnią naturalną retencję – to najważniejsze założenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji ulicy Kościelnej. Projektanci mogą zgłaszać swoje oferty do 24 marca.

Przestrzeń między jezdniami ulicy Kościelnej ma wkrótce stanowić spójny, funkcjonalny i estetyczny zieleniec oraz miejsce rekreacji dla mieszkańców Jeżyc. Te założenia będą mogły zostać wdrożone, jeśli powstanie kompleksowa dokumentacja projektowa.

TRZY KONCEPCJE DO WYBORU

Przedstawiając podstawę zamówienia, wymienia się trzy koncepcje, konieczne jest przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego na podstawie jednej z nich. Projektanci mają przede wszystkim stworzyć zieleniec wraz z funkcjami towarzyszącymi i uwzględnić bezpieczną komunikację dla pieszych zarówno wzdłuż terenu zieleni, jak i pomiędzy obszarami podzielonymi ul. Św. Wawrzyńca – skwerem im. Marii Paradowskiej i skwerem im. Haliny Szwarc. 

ZNACZENIE RETENCJI

Projekt ma obejmować również rozwiązania pozwalające na wzrost naturalnej zdolności do zatrzymywania wody w gruncie. Projektant musi mieć na względzie hybrydowy system retencjonujący. W jego skład wchodzą: podziemne zbiorniki, pompownia wód opadowych, separator substancji ropopochodnych, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne oraz pasaże roślinne zasilane wodami opadowymi wraz z infrastrukturą je doprowadzającą. 

TO KOLEJNY PRZETARG

To kolejny przetarg, ogłoszony przez miasto, na wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania ulicy Kościelnej. Poprzedni, w 2018 roku, opierał się na koncepcjach laureatów konkursu studenckiego. Kierownik Oddziału projektów śródmiejskich Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Weronika Sińska Mikuła podkreśla, że propozycje studentów wzbudziły zainteresowanie, przy czym okazało się, że opracowanie dokumentacji projektowej było niemożliwe do realizacji.

Miasto postawiło sobie za cel, by w możliwie jak największym stopniu zadbać o retencję wody. Stąd wdrażanie koncepcji z 2018 roku napotkało spore utrudnienia. Sińska Mikuła dodaje, że mowa o terenie w centrum miasta, który będzie interesującym wyzwaniem dla projektantów. 

SZCZEGÓŁY WAŻNE DLA PROJEKTANTÓW

Warto zaznaczyć, że wykonawca będzie musiał uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, zgody i decyzje umożliwiające prowadzenie w przyszłości prac budowlanych. Zadanie realizowane jest we współpracy ze Sp. Aquanet Retencja.

Bartłomiej Najtkowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl