UAM będzie mieć strategię antydyskryminacyjną i nowego rzecznika

Niemal całkowicie wracamy do nauczania stacjonarnego – zapowiada Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. – Jedynie duże wykłady, powyżej 30 osób będą odbywały się online, przynajmniej w semestrze zimowym – dodała Rektorka UAM. Zapewniła także, że w razie pogorszenia sytuacji Uniwersytet jest przygotowany do przejścia na tryb zdalny. UAM zapowiedział też stworzenie strategii antydyskryminacyjnej oraz powołanie rzecznika praw i wartości akademickich.

prof. Bogumiła Kaniewska podkreśliła, że w tej chwili w Polsce wszystkie uczelnie wracają do trybu kształcenia stacjonarnego. – Jest w tej kwestii wyraźne stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki – mówiła. Zaapelowała do wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby skorzystali z możliwości zaszczepienia się. Jak dodała, prowadzone są rozmowy z MEiN dotyczące możliwości sprawdzania paszportów covidowych pracowników i studentów.

Wśród najważniejszych zadań na najbliższy rok, profesor Kaniewska wymieniła przeprowadzenie ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu, od której zależy ocena uczelni.

– Jesteśmy trzecim uniwersytetem w kraju i robimy wszystko, by w ramach oceny ewaluacyjnej tę wysoką pozycję nie tylko zachować, ale wręcz podnieść – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. Zapowiedziała także przyjęcie strategii antydyskryminacyjnej i powołanie rzecznika praw i wartości akademickich. – To taka instytucja, która powinna być na każdej uczelni. Byliśmy jedną z pierwszych uczelni w kraju, która podjęła działania antydyskryminacyjne, ale teraz wymagają one zdecydowanego rozwinięcia i zinstytucjonalizowania – dodała prof. Kaniewska.

Ponadto, jak zapowiedziała, 1 października podpisany zostanie list intencyjny dotyczący federacji uczelni poznańskich, którego sygnatariuszami będą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl