Tytuł doktora honoris causa dla prof. M. Portera

Profesor Michael E. Porter znamienity ekonomista — światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji, wykładowca Harvard Business School — otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Honorowy tytuł, kapituła przyznała w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe, twórczy wpływ na praktykę biznesu i politykę gospodarczą oraz wkład w rozwój nauk ekonomicznych. Tym samym Profesor Michael E. Porter dołączył do grona 24 wielkiego formatu postaci, którym w przeszłości nadano tę godność.

Prace profesora Portera, opublikowane w książkach i artykułach, wykładane są w praktycznie każdej szkole biznesu na świecie, oraz w ramach kursów ekonomii, oraz innych dyscyplin. W zakresie polityki dotyczącej ochrony środowiska prof. Porter wysunął na początku lat dziewięćdziesiątych „hipotezę Portera”, proponującą oryginalną teorię, iż surowe normy środowiskowe nie tylko nie pozostają w sprzeczności z rentownością firmy lub narodową konkurencyjnością, lecz mogą wręcz przyczynić się do wzrostu jednej i drugiej. Będzie to pierwsza wizyta Profesora w Polsce.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl