Tysiące policjantów na ulicach w Poznaniu. Dbają o bezpieczeństwo wolontariuszy i darczyńców

Dzisiaj ulice miast w całej Polsce zapełnią się tłumami wolontariuszy. Kilka tysięcy policjantów zaangażuje się w zapewnienie porządku, czuwając nad legalnością zbiórek i troszcząc się o bezpieczeństwo uczestników. Apelują o czujność świadków oraz dostarczają zalecenia dotyczące identyfikacji wolontariuszy.

Policjanci w całej Polsce, jak co roku, przygotowują się do pełnienia służby podczas finału WOŚP. Zwrócą szczególną uwagę na prawidłowe przeprowadzanie zbiórek, upewniając się, że są one prowadzone przez osoby do tego uprawnione. Bezpieczeństwo wolontariuszy oraz osób kwestujących stanowi priorytet w ich działaniach.

W związku z zaistnieniem sytuacji wymagających interwencji, policjanci apelują o niezwłoczne zgłaszanie incydentów pod bezpłatne numery telefonów alarmowych: 997, 112. Działania te mają na celu skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia i utrzymanie spokoju podczas zbiórek.

Zalecenia dla wolontariuszy

Policja apeluje do wolontariuszy o prowadzenie zbiórek w bezpiecznych, dobrze oświetlonych miejscach, objętych monitoringiem, gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszych. Szczególną uwagę zwracają na konieczność prowadzenia zbiórek w grupach oraz wracania do sztabu w grupie po ich zakończeniu.

Funkcjonariusze zachęcają wolontariuszy do skorzystania z pomocy znajomych oraz zgłaszania uwag dotyczących bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórek. Policjanci mogą zwracać się z pytaniami dotyczącymi przebiegu zbiórki, jednak zaznaczają, że jest to czynione z troski o bezpieczeństwo uczestników.

Czytaj też: Wystartował bieg „Policz się z cukrzycą”. Uwaga na utrudnienia w ruchu

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl