Tereny po ZNTK sprzedane

206 111 000 złotych tyle zapłaciła spółka z Krakowa, która kupiła teren o powierzchni prawie 20 hektarów zarządzany przez  ZNTK Nieruchomości. Kto wie czy nie jest to, kolejny ważny krok w stronę stworzenia w centrum Poznania nowej, atrakcyjnej dzielnicy: Wolne Tory. 

Tereny są własność Skarbu Państwa, ale zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółki ZNTK Nieruchomości. Zajmują łączną powierzchnię prawie 20 hektarów. Syndyk masy upadłościowej podejmował próby ich sprzedaży od wielu lat, jednak dopiero w ostatnim postępowaniu – przeprowadzonym 30 czerwca w trybie z wolnej ręki – udało się wyłonić nabywcę. To krakowska spółka Ceglana Sp. z o.o. Podpisanie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości planowane jest do końca bieżącego roku – informują miejscy urzędnicy.

Udana sprzedaż tego terenu to dowód zaufania inwestorów do Poznania i prowadzonej przez nas polityki. To ważny krok przybliżający nas do utworzenia w centrum miasta nowej, ważnej dzielnicy, jaką są Wolne Tory. Jesteśmy otwarci na rozmowy z inwestorem w zakresie wzajemnej współpracy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Wolne Tory to rozległy obszar o powierzchni ok. 117 ha położony pomiędzy Wildą i Łazarzem. Od południa jego granicę stanowi ulica Hetmańska. Nie ma jeszcze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w marcu 2017 roku rada miasta zdecydowała o przystąpieniu do jego opracowania.

Projekt planu przewiduje zarówno funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, oświatowej jak i tereny zieleni, placu miejskiego i dróg publicznych i wewnętrznych. Na zaniedbanych dotąd terenach ma powstać nowoczesna dzielnica o charakterze śródmiejskim. Na całym obszarze zaplanowano wiele terenów zielonych oraz przestrzenie ogólnodostępne dla mieszkańców, otoczone zwartą, prestiżową zabudową.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl