Wielkopolska

Tak zmieniła się Wielkopolska podczas 20 lat w Unii Europejskiej

Minęło właśnie 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie Wielkopolska otrzymała 35 miliardów złotych w ramach polityki spójności.

W 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Od tego czasu w kraju zaszło wiele zmian, również w Wielkopolsce. Podczas 20 lat w UE Wielkopolska otrzymała 35 miliardów złotych. Jak podkreśla Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak – ponad połowę tej kwoty stanowią projekty zrealizowane w ramach programów, których instytucją zarządzająca jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

-35 miliardów złotych trafiło w ramach polityki spójności do Wielkopolski przez 20 lat obecności w Unii Europejskiej. Jedni nazywają to skokiem cywilizacyjnym, inni zmianą na lepsze, po prostu. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by zobaczyć, że zmieniliśmy się nie do poznania. Wielkopolska wypiękniała! – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Komunikacja miejska, szybki internet i odnowione linie kolejowe

Podczas dwóch dekad członkostwa Polski w UE, w Wielkopolsce zrealizowano tysiące projektów. Wpłynęły one m.in. na rozrój regionalnego transportu oraz możliwości kształcenia. Była to m.in. budowa i przebudowa ponad 1300 km dróg, wykonanie 4600 km sieci Internetu szerokopasmowego, zakup 450 autobusów komunikacji miejskiej. Wybudowano i zmodernizowano również sieci kanalizacyjne. Od 2004 roku w Wielkopolsce odnowiono 250 km linii kolejowej, a około 1000 budynków zostało objętych termomodernizacją.

fot. UMWW

W latach 2004- 2006 realizowany był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Następnie realizowano Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, który trwał do 2013 roku, a potem program o tej samej nazwie na lata 2014- 2020. Łączna wartość tych projektów to prawie 17 mld zł, z czego ponad 11 mld zł pochodziło ze środków z UE. Wpłynęło to również na wskaźnik PKB.

– Wskaźnik PKB na jednego mieszkańca Wielkopolski w relacji do średniej unijnej w 2004 roku kształtował się  na poziomie 50%, a dzisiaj wynosi 84%. Dla porównania w Brandenburgii to 86% – informuje Anna Parzyńska – Paschke z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

– Przynależność do europejskiej rodziny dała nam też możliwość otwarcia się na europejskie samorządy innych krajów, na społeczeństwa i cały sektor organizacji pozarządowych w tych krajach, które należą do UE. To bardzo pozytywny bilans. Członkostwo w UE to nie tylko sojusz wartości, ale i większe poczucie bezpieczeństwa – dodaje Marszałek Woźniak.

Czytaj także: Zszyli flagę Polski i UE | wpoznaniu.pl

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl