Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: szczur

Akcja deratyzacja

2 maja rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja. Cykliczna akcja ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta mają obowiązek wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni. Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania” deratyzację na terenie swoich posesji mają obowiązek przeprowadzić właściciele […]

2 maja 2020