Akcja deratyzacja

2 maja rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja. Cykliczna akcja ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta mają obowiązek wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania” deratyzację na terenie swoich posesji mają obowiązek przeprowadzić właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu – informują urzędnicy.

Zalecane jest uszczelnienie i naprawa uszkodzeń, które gryzonie mogą wykorzystać do przedostania się do pomieszczeń, w tym np. otwory w drzwiach i podłogach. Istotne jest usunięcie z nieruchomości wszelkich odpadów żywnościowych. Jednak najważniejsze jest prawidłowe wyłożenie atestowanych trutek na gryzonie, najlepiej w pobliżu gniazd lub miejscach żerowania gryzoni.

W miejscach wyłożenia preparatów deratyzacyjnych należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt.”

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl