Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2022

Poznań walczy z azbestem

Trwa zbieranie wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z budynków w Poznaniu. Miasto pokryje całość kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest. W ramach wdrażania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” finansowane są: W ramach przetargu organizowanego przez miasto do połowy marca złożono 75 wniosków na […]

26 marca 2023