Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: dekarbonizacja

Wodór, istotny element naszej przyszłości

Dekarbonizacja i gospodarka wodorowa – to dwa najważniejsze tematy poruszane podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskiego Forum Dekarbonizacji NetZero, które rozpoczęło się 24 kwietnia w Poznaniu. Jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed Polską jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz związanej z nim dywersyfikacji źródeł energii. Zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych […]

24 kwietnia 2024

Surowce krytyczne dla dekarbonizacji i transformacji energetycznej

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych, dekarbonizacja oraz transformacja energetyczna stały się kluczowymi priorytetami dla wielu krajów i społeczności na całym świecie. Jednakże, realizacja tych celów wymaga nie tylko zaawansowanych technologii, ale także dostępu do kluczowych surowców niezbędnych do produkcji nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Odejście od stosowania paliw kopalnych […]

15 kwietnia 2024