Straszył, w końcu zniknie. Nielegalna reklama sprzed dworca PKP zostanie usunięta

Ogromny słup stojący przy ul. Dworcowej to największy nielegalnie zbudowany w Poznaniu nośnik reklamowy. Niedługo ma on zniknąć z placu przed poznańskim dworcem.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił kolejną skargę na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego który nakazał demontaż wielkiego słupa reklamowego który stoi przed dworcem PKP. Ogromny bilbord został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę.

W pierwszej kolejności urzędnicy muszą wybrać firmę, która dokona rozbiórki. Po rozbiórce poszczególne elementy zostaną zdeponowane w magazynie Zarządu Dróg Miejskich. Proces rozbiórki będzie odbywał się pod nadzorem policji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

(ra)

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl