Kościelna nie do poznania. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję przebudowy ulicy

Drewniane podesty, woda, pergola, a także duża ilość zieleni i trasy spacerowe – taki pomysł na ul. Kościelną mają studenci poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania ulicy. Jego wyniki zostaną uwzględnione na etapie projektowania.

– Celem konkursu było wyłonienie najlepszych koncepcji zagospodarowania ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej zarówno społeczności lokalnej Jeżyc, jak też innym mieszkańcom Poznania – tłumaczy prof. Elżbieta Raszeja, kierownik Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego UAP, która sprawowała opiekę merytoryczną nad organizacją i przebiegiem konkursu.

Uczestnicy konkursu musieli wziąć pod uwagę m. in. uwarunkowania komunikacyjne i przyrodnicze ulicy, zalecenia konserwatorskie, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeby mieszkańców. Istotne było nawiązanie do historii ul. Kościelnej, podkreślenie jej specyfiki, a także spójność i atrakcyjność prezentowanych rozwiązań. Stworzenie projektu wymagało od studentów szerokiej analizy, z którą wiązały się także praca w terenie.

– Ulica Kościelna znajduje się w centralnym punkcie miasta. Zmiany pozwolą wyeksponować jej walory estetyczne. Skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale wszyscy poznaniacy – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania

Wystawę prac konkursowych można oglądać w holu Urzędu Miasta.

(ra)

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl