Stop dyskryminacji i wykluczeniu. Poznań daje pieniądze na lekcje o tolerancji.

 Zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu będą prowadzone w ramach lekcji dodatkowych. O tym, jak zostaną przeprowadzone zdecydują nauczyciele. Zajęcia może również prowadzić np. szkolny pedagog. Szkoły mogą też współpracować w tym zakresie z instytucjami czy organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniom (np. fundacjami czy stowarzyszeniami).
 Szkoły, które chciały organizować zajęcia przeciwko wykluczeniu i dyskryminacji stanęły do konkursu o ich dofinansowanie. Musiały zaprezentować m. in. koncepcję takich zajęć. O granty starało się ponad 60 szkół, z czego do programu zakwalifikowało się 37 (najwięcej, ponad 20 szkół podstawowych). Odrzucone wnioski nie mieściły się we wskazanej tematyce.
 Komisja wysoko oceniły szczególnie te wnioski, które kładły nacisk na praktyczny wymiar i mierzalne rezultaty. Na projekt Rada Miasta Poznania zdecydowała się przeznaczyć 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z innej puli niż ta, z której finansowane są pozostałe zajęcia dodatkowe. Dzięki temu szkoły mają większe szanse, by wziąć w nich udział. Każda szkoła ma prawo wystąpić o jeden taki grant rocznie.
 Na razie zajęcia z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji można potraktować jako program pilotażowy, który będzie kontynuowany. Kolejny nabór wniosków do konkursu zaplanowano na wrzesień. Pozostała pula pieniędzy do wykorzystania to ok. 150 tys. złotych.

(ra)

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl