Stara Rzeźna sprzedana. Co dalej?

Właścicielem Starej Rzeźni został Vastint Poland. Teren ma ponad 5,5 hektarów powierzchni.  Deweloper planuje przekształcić historyczny kwartał miasta w miejsca do pracy, mieszkania oraz ogólnodostępną przestrzenią publiczną, zachowując postindustrialny styl dawnych zakładów.

– Wstępna koncepcja urbanistyczna zakłada połączenie współczesnych rozwiązań architektonicznych z historycznym kontekstem miejsca. Na terenie nieruchomości zachowały się zabudowania z przełomu XIX i XX wieku, m.in. hala główna, kotłownia, maszynownia, wieża wodna, z których część po rewitalizacji będzie stanowić atrakcyjną, centralną część nowego założenia – mówi Roger Andersson, Dyrektor Zarządzający Vastint Poland.

– Powstanie tu ogólnodostępna przestrzeń o funkcjach handlowych i artystyczno-wystawienniczych. Pozostała część działki zostanie przeznaczona głównie na funkcje mieszkalne z elementami usług. Prace koncepcyjno-projektowe potrwają dwa lata. Mam nadzieję, że ich ostateczny kształt spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony mieszkańców Poznania – dodaje Roger Andersson. 

Stara Rzeźnia położona jest w północnej części centrum Poznania w obrębie ul. Garbary, Grochowe Łąki i Północnej. W chwili otwarcia w 1900 roku zakłady mięsne były jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Po II wojnie światowej obiekt został zmodernizowany, ale w latach 90. XX wieku produkcję przeniesiono poza miasto. Od tego czasu budynki zakładowe wykorzystywane są tylko sporadycznie, np. przy okazji targów staroci czy rozmaitych imprez kulturalno-gastronomicznych. Przewidywana powierzchnia przyszłej zabudowy to ok. 70 000 m2.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl