Setki nowych drzew

Sadzenie drzew i krzewów potrwa do końca kwietnia. Drzew przybędzie w parku Cytadela, Rataje, Sołackim, im. A. Wodziczki, w rejonie ul. Bukowska/ Polska oraz na placu Spiskim.  

Te drzewa są przystosowane do miejskich warunków. Mowa o wielu gatunkach, to: dęby, klony jesionolistne, platany klonolistne, daglezje zielone, buki zwyczajne, lipy drobnolistne i jesiony wyniosłe. Każda sadzonka objęta jest gwarancją szczególnej pielęgnacji i kontroli. Drewniane paliki i specjalne wiązanie pozwolą roślinom przetrwać nawet silne wiatry.

Zazielenią się przestrzenie wokół pasów drogowych, remontowanych chodników. Na ul. Stablewskiego jesienią został wyremontowany chodnik, teraz pojawi się tam łącznie ponad 700 sztuk roślin, to m.in. róże, bergenie, trawy ozdobne. Rewaloryzacja przeprowadzona na wiosnę ma objąć dosadzenie 9 sztuk drzew i 2 000 sztuk roślin cebulowych. 

Po zakończenie remontu chodnika na ul. Wyspiańskiego ma być odtwarzana zieleń przyuliczna. Pojawią się drzewa, łącznie siedem, a gdzieniegdzie także krzewy, trawy ozdobne i byliny, łącznie 200 sztuk. 

Zazielenią się też ul. Grobla ul. Krzyżowej. skwer pomiędzy ul. Międzymoście i Wielką, ul. Ks. Józefa, ul. Wilczak. Warto mieć na uwadze, że w Poznaniu w ubiegłym roku zasadzono łącznie co najmniej 40 tys. drzew i 4 tys. krzewów. Najwięcej przybyło dębów bezszypułkowych, klonów pospolitych, brzóz brodawkowatych, wiązów pospolitych, jesionów, lip, kasztanowców i grabów.

Bartłomiej Najtkowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl