Senatorowie z Wielkopolski ślubowali bez – „tak mi dopomóż Bóg”

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, Jadwiga Rotnicka i Adam Szejnfeld nie dodali do ślubowania wersu – tak mi dopomóż Bóg.

Na ślubowanie państwu a nie Bogu uwagę zwrócili natychmiast internauci.

Senator Bosacki w swoim komentarzu także podkreśla komu, konkretnie, ślubował.

Większość w senacie, dzięki głosom senatorów niezależnych, ma opozycja. W ten sposób PiS nie ma już władzy nad obiema izbami parlamentu. Będzie mieć to istotne znaczenie przy powoływaniu kandydatów do ważnych funkcji jak np. Rzecznika Praw Obywatelskich, czy szefa NIK, będzie tam potrzebna zgoda senatu.

Opozycja tym samym zyskuje również funkcję marszałka senatu a zatem będzie mieć realny wpływ na stanowienie prawa. Senat ma 30 dni na odniesienie się do projektów ustaw sejmu. Głosowanie więc ustaw w ciągu jednej nocy, które to miało miejsce przez minione cztery lata, nie będzie już możliwe.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl