Ruszała przebudowa placu Kolegiackiego

Rozpoczęła się przebudową placu Kolegiackiego. W związku z tym nastąpiła zmiana organizacji ruchu, która potrwa do 5 kwietnia.

Na placu Kolegiackiego frezowana jest nawierzchnia drogowa. Zamknięty dla ruchu został obszar pomiędzy ul. Kozią i budynkiem Urzędu Miasta Poznania, a czasowo udostępniono dla pojazdów odcinek jezdni na środku placu, na przedłużeniu ul. Ślusarskiej.

Następnie prace prowadzone będą na odcinku od ul. Za Bramką w kierunku ul. Wodnej oraz od ul. Wodnej do ul. Ślusarskiej, a ruch pojazdów możliwy będzie zwężonymi odcinkami jezdni wzdłuż terenu prac. Z uwagi na prowadzone prace, od 3 kwietnia na pl. Kolegiackim nie będzie możliwości parkowania pojazdów.

Rozpoczęte prace budowlane zakończą się latem 2020 roku. Zmieni się na nim wszystko prócz kształtu narzuconego przez historyczny układ urbanistyczny. Stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, by zaprosić na nią restauratorów z ogródkami gastronomicznymi. Zamiast głogów i akacji na placu pojawią się platany klonolistne i krzewy. Plac będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami i pozbawiony barier architektonicznych. Mozaikowa nawierzchnia z granitowej kostki będzie odpowiednio wyprofilowana, antypoślizgowa i nastrojowo podświetlona — informuje urząd.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl