Rozpoczynają się roboty gazownicze na fragmencie ul. Wrocławskiej

Od 4 stycznia remonty instalacji gazowej obejmą odcinek ulicy Wrocławskiej od od ul. Koziej do płyty rynku.

Rozpoczynające się roboty wymuszą zamknięcie dla ruchu pojazdów tego odcinka ul. Wrocławskiej, z którego dotąd mogły korzystać służby ratunkowe, a także mieszkańcy i dostawcy. W czasie prowadzenia prac na ul. Wrocławskiej służby ratunkowe będą mogły dojeżdżać do płyty Starego Rynku wyłącznie ul. Paderewskiego. Piesi poruszający się ul. Wrocławską w dalszym ciągu będą mogli dojść do Starego Rynku chodnikiem. 

Roboty na tym odcinku ul. Wrocławskiej potrwają około miesiąca. W tym samym czasie w okolicach narożnika ul. Wrocławskiej i Starego Rynku będą prowadzone prace elektroenergetyczne.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl