Rozpoczyna się kolejny etap „POZnań – i zamieszkaj”

Miasto Poznań i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ruszają z drugim etapem programu mieszkaniowego – „POZnań – i zamieszkaj”.  Zainteresowani mogą się ubiegać się o wynajem mieszkania na Strzeszynie. Nabór wniosków rozpoczyna się już 1 czerwca i potrwa miesiąc.

Oferta skierowana jest do poznańskich rodzin i osób, które chcą poprawić warunki lokalowe ale również do takich, które nie mieszkają w Poznaniu, a planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski. Program „POZnań – i zamieszkaj” jest tańszą i stabilniejszą formą wynajmu w stosunku do ofert rynku komercyjnego. W ramach programu wynajmujący może dodatkowo skorzystać z dopłaty do czynszu, co może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. 

Kolejny etap programu

Drugi etap programu „POZnań i zamieszkaj” realizowany w rejonie ulic Zawackiej i Cegłowskiej. Powstaje tam 9 budynków z 353 lokalami wykończonymi, niewymagających dalszych prac. Prace już się rozpoczęły, a ich zakończenie planowane na IV kwartał 2025 r. Do dyspozycji przyszłych najemców będą mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Metraż będzie wahał się od 30 do 67 metrów kwadratowych. 35 lokali będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla mieszkańców zapewniona będzie odpowiednia infrastruktura – budynki wyposażone w windy, wózkarnie i podziemną halę garażową. W pobliżu będą miejsca parkingowe, zewnętrzne parkingi rowerowe oraz plac zabaw. Projekt uwzględnia również ławki, oświetlenie części wspólnych i chodniki.

Warunki udziału w programie

O najem lokalu mogą ubiegać się osoby, które spełnią kryteria dochodowe. Średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym, w przeliczeniu na osobę w 2022 roku nie może być niższy niż  2 342,27 zł. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1 673,05 zł – wieloosobowego. 

Z kolei, górne limity dochodu na osobę wynoszą: np. dla gospodarstwa jednoosobowego – 4 647,47 zł, dwuosobowego – 3 253,23 zł, trzyosobowego – 2 995,04 zł, czteroosobowego – 2 633,57 zł.

Osoby zainteresowane nie mogą mieć tytułu prawnego od mieszkania położonego na terenie Poznania. Jeżeli jednak taki posiadają, muszą złożyć oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu pozbędą się lokalu. Warunek ten muszą spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.

Wnioski podlegają również ocenie zgodnie z ustalonymi kryteriami pierwszeństwa. Uzyskana liczba punktów decyduje o kolejności na liście najemców. Punkty można uzyskać np. za liczbę posiadanych dzieci czy rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu. Osoby mające 0 punktów, mogą znaleźć się na liście najemców.

Wnioski o uczestnictwo w programie można składać od 1 czerwca elektronicznie przez formularz ePUAP lub w formie papierowej w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. 

Do pierwszej edycji programu zgłosiło się dużo chętnych. 199 mieszkań zostanie oddane do użytku w IV kwartale 2024 roku. Jeśli liczba mieszkań będzie niewystarczająca dla osób, które dostały się na listę najemców w trakcie poprzedniej edycji. To będą one miały pierwszeństwo przydzielania mieszkań z drugiego etapu inwestycji i nie muszą składać kolejnego wniosku.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie: www.poznan.pl/poznanizamieszkaj. Informacji również udzielają pracownicy Biura Poznań Kontakt pod numerem tel. 61 646 33 44 oraz Biura Obsługi Klienta PTBS – tel. 61 850 83 35/37. 

Emilia Śliwińska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl