Rośnie liczba chorych leczonych po zawałach serca

W Wielkopolsce stale rośnie liczba chorych leczonych w KOS-Zawał. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku było ich więcej niż przez cały poprzedni rok.

KOS-Zawał to program kompleksowej, specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale serca. Został uruchomiony w październiku 2017 r i jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do KOS-Zawał, mają zagwarantowaną kompleksową opiekę. Polega ona na ciągłości diagnostyki i leczenia, rehabilitacji kardiologicznej. Pacjenci informowani są także o czynnikach, które zwiększają ryzyko chorób serca, przez kolejny rok od zakończenia pobytu w szpitalu.

— Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączny koszt świadczeń w KOS-Zawał, sfinansowanych przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł — podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Liczba szpitali programem z KOS- Zawał rośnie

Na koniec 2022 roku program był realizowany w 100 placówkach medycznych w całej Polsce. W Wielkopolsce wszystkie 12 szpitali, które posiadają oddziały kardiologiczne z pracowniami hemodynamicznymi, zawarło umowy pozwalające im leczyć w ramach KOS-Zawał. Pierwszych pięć wielkopolskich szpitali przystąpiło do programu od samego początku, pozostałych siedem dołączało w kolejnych latach. Jako ostatnie umowę zawarły Szpital Specjalistyczny w Pile (styczeń 2022 roku). Drugim był Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie (lipiec 2022 roku).

– Na podstawie raportu Centrali NFZ, jaki i szczegółowych danych dotyczących Wielkopolski można wyciągnąć wnioski, że nie tylko warto być pacjentem zakwalifikowanym do programu KOS-Zawał. Ważne jest dążenie do objęcia w nim pełną opieką, w tym rehabilitacją kardiologiczną – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wraz ze wzrostem liczby szpitali umożliwiających leczenie w KOS-Zawał systematycznie rósł odsetek wielkopolskich pacjentów po zawałach zakwalifikowanych do udziału w programie. W 2019 roku było to 8%, w 2022 roku już 32%, a w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku liczba ta wynosi 50%.

Rośnie liczba pacjentów objętych KOS-Zawał

Łącznie z programu kompleksowej opieki pozawałowej skorzystało do tej pory ponad 7 tysięcy pacjentów w Wielkopolsce. Najwięcej zakwalifikowano ich w dwóch szpitalach, które uczestniczą w programie od samego początku: Szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim (1230) oraz Centrum Medycznym HCP w Poznaniu (1186). Na trzecim miejscu z 800 pacjentami leczonymi w ramach KOS-Zawał jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, który do programu dołączył w październiku 2019 roku. Na czwartej pozycji plasuje się Szpital w Puszczykowie, który w KOS-Zawał jest od nieco ponad dwóch lat, a zakwalifikował w tym czasie 707 pacjentów.

W ostatnich miesiącach odnotować można znaczący wzrost łącznej liczby pacjentów leczonych w KOS-Zawał. Dla porównania – w 2022 roku było ich 1936, a od stycznia do września 2023 roku odnotowano ich już 2120. W tym okresie najwięcej chorych (269) objętych opieką KOS-Zawał leczono w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym w Lesznie. Na podium pod tym względem znajdują się również Szpital w Puszczykowie (251) oraz Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu (240). Innym ważnym wskaźnikiem jest procentowy udział pacjentów w KOS-Zawał w liczbie wszystkich hospitalizacji zawałowych w danym szpitalu. W tej statystyce przewodzi Centrum Medyczne HCP w Poznaniu, które kwalifikuje do udziału w programie 79% chorych po zawale. Drugi w tej klasyfikacji jest Szpital w Puszczykowie (74%), a trzeci Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu (65%).

czytaj także: Roboty pomogą w rehabilitacji dzieci

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl