Roboty pomogą w rehabilitacji dzieci

Szpital im. Wiktora Degi w Poznaniu otrzymał prawie 49 mln zł na kontynuację bardzo ważnego programu, który wspiera osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Projekt jest kontynuacją inne programu, który był realizowany w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji cztery lata wcześniej. Celem obydwu jest za zapewnienie nowoczesnej i kompleksowej rehabilitacja dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tym razem pieniądze zostaną wydane na pomoc pacjentom z innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym.

– Ogromne pieniądze na ta ten właśnie projekt to jedne z najlepiej zainwestowanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym regionie. Przemawiają za tym wspaniałe rezultaty i wysokie oceny, jakie uzyskał w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej pierwotny projekt rehabilitacji dzieci okrutnie dotkniętych przez los, zmagających się z porażeniem mózgowym. Obecny projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie form pomocy dla małych pacjentów – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Jak wyglądać będzie terapia w ramach projektu?

Pacjenci przyjeżdżać będą do ośrodka na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. W szczególnych przypadkach terapeuci, będą jeździć do pacjenta. Podczas zajęć rehabilitacyjnych chorzy będą poddawani robotycznie wspomaganej rehabilitacji chodu. Wsparcie otrzymają także rodzice i opiekunowie. Program zaplanowano na 3 lata. Wsparciem objętych zostanie około 1100 chorych.

Otwarcie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci, odbędzie się w lipcu 2024 roku. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, inwestycja zapewni dzieciom kompleksowość i ciągłość leczenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego,


Czytaj także: Poznaliśmy Człowieka Kultury oraz Miejsce Wydarzeń Kulturalnych sezonu 2022/2023 w Poznaniu

Weronika Rogowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl