Robot Da Vinci operuje

Była to pierwsza operacja laryngologiczna przeprowadzona za pomocą robota da Vinci. Odbyła się w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Operację usunięcia raka ustnej części gardła przeprowadził profesor Wojciech Golusiński.

Za konsolą robota zasiadł profesor Golusińki.  Towarzyszył mu profesor George Lawson z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain (Belgia), ekspert w zakresie chirurgii robotowej. Operacja polegała na usunięciu u pacjenta migdałka, ale też tkanki sąsiadującej z komórkami nowotworowymi. W operacji brały udział trzy ramiona robota. Środkowe ramię wyposażone było w kamerę, dzięki której chirurg operator siedzący „za sterami” doskonale widział pole operacyjne na swoim monitorze. Dwa zewnętrzne ramiona „trzymały” narzędzia chirurgiczne.

Operacje z wykorzystaniem robota Da Vinci to nowoczesna metoda operacyjnego leczenia nowotworów głowy i szyi, pozwalająca chirurgom uzyskać bardzo dobry wgląd w pole operacyjne (trójwymiarowa wizualizacja). Dzięki temu możliwe jest niezwykle precyzyjne usunięcie guza z zachowaniem odpowiedniego marginesu zdrowych tkanek i zdecydowane zmniejszenie urazu okołooperacyjnego. Operacje nową techniką podnosi jakość życia pacjenta, jednocześnie zapewniają poprawę wyników leczenia onkologicznego. Zastosowanie chirurgii robotowej w wielu przypadkach pozwala uniknąć chorym leczenia uzupełniającego (radioterapii lub radiochemioterapii).

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl