Rekrutacja uzupełniająca – miasto przygotowało wolne miejsca

Miasto Poznań – we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych – podjęło decyzję o uruchomieniu dodatkowych 9 oddziałów. Zniesiono też limit liczby uczniów  w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych (wcześniej mogło ich być maksymalnie 30).

26 sierpnia o godz. 13:00 w każdej szkole zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Mimo, że nie wszyscy uczniowie dostali się do wybranych przez siebie szkół, nadal do ich dyspozycji pozostało 380 wolnych miejsc.

Aby zapewnić możliwość nauki każdemu uczniowi z Poznania, uruchomiono dodatkowych 9 klas w następujących szkołach: Zespole Szkół Budownictwa Nr 1, Zespole Szkół Odzieżowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół Zawodowych nr 6 oraz w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2. Dzięki temu powstanie dodatkowo 270 miejsc.

– Ponadto w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych podjęliśmy decyzję o zniesieniu limitu 30 uczniów w oddziale, pozostawiając decyzję o przyjęciu w rękach dyrektorów szkół. Mamy nadzieję, że w każdym oddziale klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej powstanie przynajmniej jedno wolne miejsce, co przyniesie dodatkowo 298 miejsc mówi – mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP.

Łącznie daje to 948 miejsca, które Miasto przygotowało tak, aby każdy kandydat będący mieszkańcem Poznania znalazł swoje miejsce w szkole ponadpodstawowej.

Informację o wolnych miejscach będzie można znaleźć na stronie internetowej www.nabór.pcss.pl oraz w aktualnościach na Poznańskim Serwisie Oświatowym (od 30 sierpnia).

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl