Ranking szkół: Poznańskie licea wypadły lepiej niż w 2022 roku, ale wciąż są poza czołówką

Poznaliśmy wyniki corocznego rankingu szkół, przygotowywanego przez fundację Perspektywy. W tym roku najlepsze poznańskie licea znalazły się wyżej niż rok temu.

PIERWSZA TRÓJKA

W pierwszej trójce poznańskich liceów znalazły się te same szkoły co w 2022 roku. Tak jak w poprzednim zestawieniu, najlepiej zostało ocenione II Liceum Ogólnokształcące, które znalazło się na 22 pozycji w kraju. To o cztery lokaty lepiej niż przed rokiem. Na drugim miejscu w Poznaniu znalazła się „Ósemka”, (24 w Polsce). Poznańskie podium, z 32 lokatą w skali kraju, zamyka Liceum Ogólnokształcące świętej Marii Magdaleny. Każda z tych szkół poprawiła swoje wyniki w stosunku do poprzedniego zestawienia.

MATURY

Jednym z kryteriów oceny są wyniki z matur. Wśród przedmiotów podstawowych najlepiej poradzili sobie uczniowie z „Marynki”. Najwięcej punktów z rozszerzeń zdobyli natomiast podopieczni VIII LO.

ZNAKI JAKOŚCI

Fundacja co roku przyznaje znaki jakości. Złote, dla szkół z miejsc od 1 do 200, srebrne do miejsca 500, oraz brązowe do miejsca 1000. Do najwyższej kategorii zakwalifikowało się 9 poznańskich liceów, 14 z nich przydzielono do drugiej kategorii a pozostałe dziesięć do trzeciej.

Lista poznańskich liceów ze złotymi i srebrnymi certyfikatami. fot. zrzut ekranu / licea.perspektrywy.pl

Franciszek P. Bryska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl