Ranking najlepszych miast. Na jakim miejscu jest Poznań?

Poznań zdobył trzecie miejsce w Rankingu miast Zrównoważonego Rozwoju. 

Ranking bierze pod uwagę wszystkie polskie miasta i gminy. Program ocenia trzy dziedziny: gospodarczą, społeczną i ochronę środowiska. W 2020 r. stolica Wielkopolski zajęła 4 miejsce, a w 2021 r. – 6 miejsce.

Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu – informują urzędnicy.

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:

 • Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita;
 • Wydatki na transport i łączność per capita;
 • Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie;
 • Odsetek wydatków na transport i łączność;
 • Odsetek dochodów własnych w budżecie;
 • Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców;
 • Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
 • Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
 • Odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
 • Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
 • Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej;
 • Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków

– Niezmiernie cieszę się, że działania, które podejmujemy w naszym mieście są dostrzegane i doceniane. Staramy się, żeby Poznań rozwijał się i był miejscem przyjaznym dla mieszkańców i przedsiębiorców – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Krystyna Yehorova
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl