Radni biorą Jezioro Maltańskie pod lupę

Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otoczenia Jeziora Maltańskiego. Co to oznacza?

Decyzja poznańskich radnych pozwala poznaniakom mieć nadzieję, że okolice ulubionego przez nich jeziora nie zostaną zniszczone np. żadną przypadkową zabudową. W ostatnim czasie głośno było o hotelu, który powstanie u stóp stoku narciarskiego, zasłaniając na niego widok. Zdaniem większości radnych nie można dopuścić do tego, by okolice Malty utraciły swój rekreacyjny i lubiany przez mieszkańców charakter.

Właśnie dlatego podjęta uchwała ma pozwolić np. na rewizję ustaleń obowiązujących planów, by były zgodne z nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zaktualizowany miejscowy plan zagospodarowania będzie musiał też być zgodny z rekomendacjami i wnioskami zawartymi w audycie krajobrazowym. Wszystko po to, by chronić unikatowy dla naszego miasta charakter Jeziora Maltańskiego.

Czytaj także: Ceny nieruchomości w Poznaniu. W grudniu była stabilizacja ceny, w styczniu znowu w górę

Marek Jerzak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl