Przejście Milczańska do remontu

Maksymalnie 300 dni. Tyle czasu na przeprowadzenie remontu przejścia podziemnego Milczańska razem ze schodami pod ul. B. Krzywoustego będzie miała firma, której oferta okaże się najlepsza w ogłoszonym właśnie przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu.

Zaplanowane prace remontowe mają nie tylko przywrócić pierwotny stan techniczny 40-metrowemu przejściu podziemnemu, położonemu między ul. Wiatraczną a Biebrzańską i towarzyszącym mu schodom, lecz również  poprawić bezpieczeństwo korzystających oraz podnieść walory użytkowe i estetyczne obiektu – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie

Wcześniej, w ramach robót związanych z remontem dwujezdniowej ul. B. Krzywoustego, wyremontowano już górną powierzchnię przejścia oraz położono nad nim nową nawierzchnię jezdni.  Roboty nie przewidują już ingerencji w układ drogowy nad obiektem. Zakończenie przedmiotu umowy ma nastąpić najpóźniej po 60 dniach od zakończenia robót budowlanych.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl