Wielkopolska

Przedsiębiorcy z nowymi perspektywami. Ponad 141 mln z Unii Europejskiej na rozwój

Podpisano umowy na dofinansowanie z marszałkowskich Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Inicjatywa ma podnieść jakość działalności wielkopolskich przedsiębiorstw oraz kwalifikacji pracodawców i pracowników. Przeznaczono na to ponad 141 mln zł z pieniędzy unijnych.

Przedsiębiorcy z nowymi perspektywami

Umowy na dofinansowanie, podpisane w imieniu zarządu województwa wielkopolskiego są krokiem w stronę wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Beneficjentami projektów są instytucje takie jak Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Krajowa Izba Gospodarcza i Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

Wsparcie dla różnych podmiotów gospodarczych

Projekty skierowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i innych pracodawców oraz ich pracowników. Wsparciem objęte mogą być nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także duże firmy czy przedsiębiorstwa społeczne. Inicjatywy te umożliwią przedsiębiorcom podniesienie jakości swojej działalności, zarządzania oraz kompetencji pracowników.

– Zyskają aktywni przedsiębiorcy, którzy pragną rozwijać kwalifikacje swoich pracowników, ale też swoje własne, zwłaszcza w zakresie zarządzania czy wdrażania nowych technologii. W poprzedniej perspektywie unijnej z tej formy kształcenia i doskonalenia skorzystało ponad 40 tys. osób na terenie Wielkopolski, teraz chcemy osiągnąć podobny efekt. Wsparciem będą mogli także skorzystać duzi przedsiębiorcy, co jest istotne dla rozwoju regionu – podkreśla Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Przedsiębiorcy z nowymi perspektywami.
Przedsiębiorcy z nowymi perspektywami / fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców

Usługi rozwojowe stanowią kluczowy element transformacji, zwłaszcza dla przedsiębiorców pragnących podnosić kwalifikacje swoich pracowników. W ramach tych usług przewidziane jest wsparcie również dla przedsiębiorców planujących rozwijanie swojej działalności w nowoczesny, zielony sposób. W dynamicznie zmieniającym się świecie konieczne jest ciągłe doskonalenie kompetencji, co staje się celem usług rozwojowych.

– Usługi rozwojowe, czyli wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników, to niezwykle istotny element transformacji. Musimy stawiać na nowe kwalifikacje, zwłaszcza w kontekście ludzi młodych czy kobiet. W ramach usług przewidujemy również wsparcie dla przedsiębiorców chcących osadzić swoją działalność w nowoczesnym, zielonym podejściu do gospodarki. Świat zmienia się bardzo szybko, dzisiaj trzeba stale podnosić swoje kompetencje, żeby nadążyć na rynku pracy. Usługi rozwojowe to narzędzie, które temu właśnie służy – zaznacza Maciej Sytek, prezes zarządu agencji rozwoju regionalnego w Koninie.

Przedsiębiorcy z nowymi perspektywami.
Przedsiębiorcy z nowymi perspektywami / fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Operatorzy Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Projekty będą realizowane przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych (BUR), internetowej platformy zawierającej oferty szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych i innych form wsparcia. Operatorami BUR w poszczególnych podregionach Wielkopolski zostaną wybrane beneficjenci:

  • Podregion poznański wraz z miastem Poznań – operatorem będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Podregion kaliski – operatorem będzie Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
  • Podregion koniński – operatorem będzie Agencja Rozwoju Regionalnego.
  • Podregion leszczyński – operatorem będzie Krajowa Izba Gospodarcza.
  • Podregion pilski – operatorem będzie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

Analogiczne projekty były już realizowane w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, a cztery z wybranych podmiotów pełniły funkcję operatorów BUR. Obecni beneficjenci mają doświadczenie w dostarczaniu usług szkoleniowych dla przedsiębiorców i pracodawców.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Wartość projektów i perspektywy

Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”. Zarząd województwa wielkopolskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej. Łączna wartość projektów wynosi około 202 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to około 141,5 mln zł (70 proc. kosztów pokrywa dofinansowanie unijne, 30 proc. to wkład własny). Dofinansowanie w poszczególnych podregionach przedstawia się następująco:

  • Podregion poznański: ok. 67,4 mln zł.
  • Podregion kaliski: ok. 21,9 mln zł.
  • Podregion koniński: ok. 20,7 mln zł.
  • Podregion leszczyński: ok. 19,5 mln zł.
  • Podregion pilski: ok. 11,8 mln zł.

Projekty ruszą w pierwszym kwartale 2024 roku i będą trwały do końca 2028 roku. Szacuje się, że wsparciem objętych zostanie około 10 tysięcy instytucji, w tym około 31 tysięcy osób. Nowa perspektywa finansowa to szansa na rozwój przedsiębiorczości, kształcenie pracowników i podniesienie jakości usług w regionie Wielkopolski.

Przedsiębiorcy z nowymi perspektywami.
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Czytaj też: Nowe świadczenie od stycznia. Wymaga wniosku

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl