Projekt zmian na Starym Mieście. W planach wyburzenie kamienic

Urząd miejski opublikował projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta. Wśród zmian jest między innymi powstanie północnych plantów oraz przebudowa dawnej synagogi.

fot. poznan.pl

PLAN NA ZMIANY

Wcześniej, na terenie poznańskiego Starego Miasta, istniało kilka osobnych planów zagospodarowania. Nowa wersja nie tylko połączyła je w jedną spójną wizję, ale również wprowadza kilka zmian, które mogą wpłynąć na zmianę wyglądu serca stolicy Wielkopolski.

ZIELONO I HISTORYCZNIE

Zgodnie z planem na Starym Mieście ma znajdować się więcej zieleni. Dużą zmianą będzie utworzenie północnych plantów. Pas zieleni miałby zaczynać się obok dawnego klasztoru Dominikanów, gdzie w XII wieku mieściła się osada, a następnie przebiegać pomiędzy ulicami Małe Grabary a Stawną. Planty kończyłby się przy Wzgórzu Zamkowym.

Pozostałości po miejskich murach mają zostać dodatkowo wyeksponowane i zabezpieczone. Budynek po dawnej synagodze zgodnie z planem może zostać przekształcony do celów mieszkaniowych lub usługowych przewidziana jest też możliwość odbudowy kopuły.

Jedną z opcji zmian jest też wyburzenie kamienic przy ulicy Wronieckiej 10 i 11. W ich miejsce miałyby powstać nowe budynki, jednak o mniejszym obrysie, tak by poszerzyć teren skweru Dworzaczka.

POPRAWA KOMUNIKACJI

W planie przewidziano możliwość budowy parkingu podziemnego pod placem Wielkopolskim. Takie rozwiązanie, miałoby pomóc zlikwidować problem braku miejsc postojowych dla samochodów, w okolicy Starego Rynku.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu planu do 17 lutego. Po tym dniu zespół autorów naniesie poprawki, a propozycja uchwały trafi pod głosowanie rady miasta.

Franciszek P. Bryska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl