Premier Morawiecki z gospodarską wizytą w Poznaniu

Troska o przedsiębiorców to troska o interes państwa – powiedział premier podczas spotkania z przedsiębiorcami i mieszkańcami w Poznaniu. Dodał, że rządowi zależy nam na tym, aby małe przedsiębiorstwa stawały się wielkie, a wielkie stawały się globalnymi championami.

Mateusz Morawiecki spotkał się z Wielkopolanami w Dęborzycach koło Pniew i w podpoznańskich Koziegłowach, a następnie odwiedził rzemieślników w Poznaniu. Szef polskiego rządu zapowiedział, że od 1 stycznia 2019 zostanie obniżony podatek CIT, z 15 do 9 %.

Jedna z omówionych na spotkaniu przez szefa rządu zmian ma służyć małym przedsiębiorcom, którzy zaczną płacić składki ZUS proporcjonalnie do swoich przychodów. Ustawa w tej sprawie została przyjęta bez poprawek przez Senat i obecnie czeka na podpis prezydenta.

Zgodnie z zapisami ustawy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 5250 zł) będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Tzw. mały ZUS ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2019 r. Mikro- i małe firmy po zmianie prawa będą płacić miesięcznie na ZUS ok. 660 zł, a nie 1,2 tys. zł.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl