Poznański Budżet Obywatelski 2024 będzie inny niż zwykle

Tym razem do podziału będzie aż 26,6 mln – czyli o 1,6 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji. Ale to nie jedyna zmiana: zaproponowane projekty zostaną podzielone na „duże” i „małe”. 

Modyfikacje PBO przegłosowali poznańscy radni podczas wtorkowej sesji w urzędzie miasta. Pierwszą i najważniejszą zmianą jest kolejne zwiększenie puli pieniędzy, przeznaczonej na Poznański Budżet Obywatelski. W edycji 2024 będzie to 26,6 mln zł – to aż 1,6 mln zł więcej, niż w poprzedniej. 

Projekty małe i duże

Inne będzie też pogrupowanie projektów, na które będą mogli głosować poznaniacy. Zostaną one podzielone nie tylko na ogólnomiejskie i rejonowe, ale także na małe i duże. W nowej klasyfikacji liczyć się będzie więc nie tylko zakres zgłoszonego projektu – czyli to, czy dotyczy całego miasta czy tylko regionu – ale również jego maksymalna wartość. 

Cały czas w ramach projektów ogólnomiejskich wydzielony zostanie Zielony Budżet. Do tej kategorii trafią propozycje działań, które pomogą stworzyć atrakcyjne tereny z roślinnością (np. parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne czy ogrody społeczne). W ramach Zielonego Budżetu można także zgłosić projekt dotyczący ochrony już istniejącej roślinności oraz – to nowość – taki, który dotyczy działań w lasach.

W efekcie w PBO 2024 projekty podzielone będą na pięć kategorii:

  • rejonowe duże – o maksymalnej wartości 800 tys. zł;
  • rejonowe małe –  o maksymalnej wartości 50 tys. zł.
  • ogólnomiejskie duże – o maksymalnej wartości 2 mln zł;
  • ogólnomiejskie małe – o maksymalnej wartości 200 tys. zł;
  • ogólnomiejskie duże: Zielony Budżet – o maksymalnej wartości 2 mln zł.

– Każdy będzie mógł oddać maksymalnie pięć głosów – po jednym na każdą z kategorii. Zmiany, jakie wprowadzamy, wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Zachowaliśmy jednak ogólny szkielet PBO i zasady, jakie wypracował zespół ds. budżetu obywatelskiego w latach 2022-23 – mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP.

W związku ze zmianą kategorii, zmieni się również sposób podziału pieniędzy w budżecie 

Na projekty rejonowe przeznaczone zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. W regulaminie PBO zagwarantowano, że środki na projekty małe zostaną przyznane każdemu rejonowi w równej kwocie: 100 tys. zł. Pieniądze na projekty duże będą – podobnie jak w poprzednich latach – rozdzielone za pomocą algorytmu (liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu).

Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 2 mln zł na projekty duże i 200 tys. zł – na małe. 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl