Poznań zdobył 2 wyróżnienia w prestiżowym konkursie ekologicznym

Poznań zyskał uznanie w konkursie Puchar Recyklingu. Dwa ważne wyróżnienia, „Zielona Bateria” oraz „Aktywni w Wielkopolsce”, przyznano miastu za zaangażowanie i skuteczność w obszarze gospodarki odpadami.

W tegorocznej edycji „Pucharu Recyklingu” Poznań zdobył dwie nagrody. Pierwszą z nich jest wyróżnienie w kategorii „Zielona Bateria”. Nagroda ta uwzględnia efektywną zbiórkę i odpowiednie zagospodarowanie baterii. Co ważne jest z uwagi na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z tymi odpadami. „Zielona Bateria” to również docenienie dla samorządów i firm, które osiągnęły najwyższe wyniki w zbiórce baterii. Aby zdobyć to wyróżnienie, samorządy i firmy musiały również prowadzić działania edukacyjne, które miały na celu podniesienie świadomości mieszkańców. W ramach tych działań uczono ich, jak właściwie postępować z odpadami.

fot. poznan.pl

 Drugą nagrodą jest „Aktywni w Wielkopolsce”, przyznawana za zaangażowanie w dziedzinie gospodarki odpadami. Ta kategoria koncentruje się na wyróżnianiu podmiotów z regionu, które stworzyły efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, promują innowacyjne techniki ich odbioru, odzysku i przygotowania do recyklingu, oraz prowadzą skuteczną edukację ekologiczną.

W konkursie sprawdzano, jak dobrze uczestnicy radzą sobie z odzyskiem różnych rodzajów śmieci. Oceny podlegały również nowatorskie pomysły wprowadzane w systemie zarządzania odpadami, które miały poprawić skuteczność selektywnej zbiórki i przetwarzania surowców. Dodatkowo, jury oceniało, jakie działania edukacyjne podejmują uczestnicy.

fot. https://www.poznan.pl/

Podczas uroczystej gali na Kongresie ENVICON we Wrocławiu nagrody w imieniu Miasta Poznań odebrała Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP.

Czytaj także: Poznań z najpiękniejszym lodowiskiem w Europie

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl