Poznań z Europejską Kartą Równości

Poznań dołączył do grona ponad 1700 miast i regionów w Europie, które podpisały Europejską Kartą Równości. Rada miasta podjęła uchwałę upoważniającą prezydenta, by podjął działania zmierzające do przyjęcia dokumentu. Przeciwko byli radni PiS. 

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest dokumentem służącym realizowaniu zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne i społeczne, narodowość, język, wyznanie, stopień sprawności, wiek, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

– Przyjęcie i wdrożenie Karty przez Poznań pozwoli usystematyzować te działania, które są już w naszym mieście realizowane w ramach polityki senioralnej, prorodzinnej, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy zagrożonych bezdomnością. Jednocześnie wskaże kierunki dalszych usprawnień i nowych działań w tych obszarach, które wymagają wzmocnienia albo dopiero zbudowania polityki wsparcia — mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania radni przegłosowali wejście w życie tej ustawy. Za jej przyjęciem głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa do Miasta, a przeciwko radni Prawa i Sprawiedliwości.

Ta karta ma zmienić przepisy prawa lokalnego, ale też nasz sposób myślenia, świadomość, obyczaje i tradycje — ostrzegał podczas sesji Przemysław Alexandrowicz, radny PiS.

Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym nakłada obowiązek wypracowania i wdrożenia, w ciągu maksymalnie dwóch lat, Równościowego Planu Działania. W proces ten mają być zaangażowane różne grupy społeczne — organizacje pożytku publicznego, instytucje, przedstawiciele biznesu oraz osoby indywidualne.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl