Poznań potrzebuje twojej pomocy! Oddaj krew i uratuj komuś życie

W Poznaniu zaczyna brakować najcenniejszego leku, którego nie da się wyprodukować – krwi. Stacja krwiodawstwa apeluje o pomoc. Sprawdź, jakie grupy krwi są teraz najbardziej potrzebne i uratuj komuś życie.

Oddawanie krwi Poznań

W stacji krwiodawstwa w Poznaniu nastąpił spadek liczby dawców krwi. Stan magazynowy krwi jest bardzo niski. Chociaż obecnie jeszcze stacja obsługuje szpitale, istnieje realne ryzyko, że niedługo może zabraknąć krwi.

Oddaj krew i uratuj komuś życie

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu najbardziej potrzebne są trzy grupy: 0 Rh-, A Rh- i B Rh-. Pamiętaj, że jeden mały gest może mieć ogromny wpływ na życie innej osoby. Jeśli jesteś zdrowy i spełniasz kryteria, skontaktuj się ze stacją krwiodawstwa w Poznaniu. Proces oddawania krwi jest bezpieczny i przeprowadzany przez profesjonalny personel medyczny.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby oddać krew?

Osoba, która chce oddać krew, musi spełniać pewne warunki, aby zapewnić zarówno jej własne bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo potencjalnych biorców krwi. Oto one:

  • Wiek: Zazwyczaj dawcy krwi powinni mieć między 18 a 65 (czasem 70) lat.
  • Waga: Waga dawcy jest istotna. Zazwyczaj wymaga się, aby osoba ważyła co najmniej określoną ilość, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka dla dawcy.
  • Stan zdrowia: Dawcy muszą być w dobrym stanie zdrowia.
  • Historia podróży: Ostatnie podróże do obszarów o wysokim ryzyku zakażenia (na przykład obszarów endemicznych dla malarii) mogą skutkować czasowym wykluczeniem z dawstwa.
  • Historia dawstwa: Określona ilość czasu powinna upłynąć od ostatniego dawstwa krwi, aby zapewnić, że dawca jest gotowy do kolejnego dawstwa.
  • Hemoglobina: Niekiedy sprawdzana jest poziom hemoglobiny w organizmie, aby upewnić się, że dawca ma wystarczającą ilość czerwonych krwinek.
  • Brak ryzyka epidemiologicznego: Osoby, które były narażone na ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew (takimi jak HIV, wirus zapalenia wątroby typu B lub C), mogą dostać zakaz oddawania krwi.

Czytaj także: Poznańska uczelnia bez kierunku lekarskiego. Będzie odwołanie

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl