Poznań podpisze Kartę LGBT+?

Grupa Stonewall walcząca o prawa osób homoseksualnych wysłała do prezydenta J.Jaśkowiaka list, z pytaniem, czy Poznań będzie drugim miastem (po Warszawie), które podpisze kartę LGBT+. Karta zakłada min. edukację antydyskryminacyjną, czy rozwiązania dla osób LGBT zagrożonych bezdomnością.

Inicjatorzy podpisania przez Poznań karty tak definiują jej założenia:

Wśród zawartych w liście propozycji znalazły się m.in. opracowanie
miejskiego systemu interwencyjnego dla osób LGBT+ zagrożonych
bezdomnością, stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego a także
system monitorowania i raportowania przestępstw i incydentów
motywowanych homofobią oraz transfobią. Grupa Stonewall proponuje
również rzetelną edukację antydyskryminacyjną w szkołach oraz
przeszkolenie tzw. „Latarników” – osób przygotowanych do pomocy uczniom
i uczennicom LGBT+ oraz pracy z kadrą pedagogiczną w swojej szkole – piszę grupa Stonewall

Karta nie miałaby być kopią warszawskiej, aktywiści dostosowali jej zapisy do potrzeb lokalnej społeczności.

Obowiązkiem samorządu jest opieka nad lokalną społecznością,
szczególnie osobami zagrożonymi wykluczeniem i dyskryminacją. To
ważne, ponieważ niechęć do nas przybiera już postać aktów prawnych
takich jak deklaracje o “zagrożeniu LGBT” uchwalonych przez sejmiki
województwa lubelskiego i małopolskiego. Poznań może dać wyraźny
sygnał, że to nie jest dobra droga. – mówi Mateusz Sulwiński rzecznik prasowy grupy Stonewall

Wszystkie postulaty Karty LGBT+ dla Poznania wyglądają tak:

1. Pomoc interwencyjna
Zabezpieczenie środków finansowych na system interwencyjny
przeznaczony dla osób LGBT+ doświadczających przemocy,
zagrożonych bezdomnością oraz doświadczających trudnej sytuacji
życiowej z powodu swojej orientacji i tożsamości płciowej,
obejmujący m.in. pomoc psychologiczną i prawną.
2. Centrum społecznościowe
Stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego dla osób
LGBT+ poprzedzone etapem wstępnym, tj. opracowaniem formuły i
ram programowych centrum we współpracy i na podstawie
szerokich konsultacji ze społecznością LGBT+.
3. Monitoring incydentów
Mechanizm zgłaszania (na przykład w postaci telefonicznej linii
alarmowej), notowania (w formie rzetelnie prowadzonych statystyk),
przyjmowania przez odpowiednio przeszkolonych funkcjonariuszy i
funkcjonariuszki oraz reagowania na przestępstwa wobec osób
LGBT+ jest niezbędny.
4. Edukacja + Latarnik
Proponujemy rozwinięcie działań już podejmowanych przez miasto i
wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej oraz
przeszkolenie „Latarników” – osób przygotowanych do pomocy
uczniom i uczennicom LGBT+ oraz pracy z kadrą pedagogiczną w
swojej szkole.
5. Pełnomocnik/Pełnomocniczka
Utrzymanie stanowiska pełnomocnika/pełnomocniczki prezydenta
miasta ds. polityki równościowej.
6. Widoczność i symbole
Miasto aktywnie wspiera wydarzenia organizowane przez
społeczność LGBT+: udziela patronatu, zezwala na umieszczanie
symboli związanych ze społecznością LGBT+ w przestrzeni
miejskiej.

7. Miejska polityka LGBT+
Dokument przyjęty uchwałą Rady Miasta, zabezpieczający środki
finansowe przeznaczone na jego realizację i oddany do wdrożenia
Prezydentowi miasta gwarantuje nadanie wysokiego priorytetu
zadaniom związanym z odpowiadaniem na potrzeby społeczności
LGBT+. m.in.:
• Współpraca UM z pracodawcami przyjaznymi dla osób
LGBT+,
• Otwartość na inicjatywy trzeciego sektora.

Miasto nie odpowiedziało jeszcze na propozycję podpisania karty. Wcześniej jednak prezydent Poznania powtarzał, że obecne-miejskie przepisy, chroniące mniejszości seksualne, są wystarczające.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl