Poznań dla wszystkich. Dołączyliśmy do „Miast praw człowieka”

Poznań dołączył do projektu „Miasta praw człowieka”, aby jak najlepiej zadbać o potrzeby mieszkańców i mieszkanek.

Wszystkie działania miejskiego samorządu mają być realizowane z perspektywy praw człowieka – właśnie taki jest cel projektu „Miasta praw człowieka”. Poznań ma być miastem przyjaznym dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, zdrowia, światopoglądu czy statusu społecznego. Projekt będzie realizowany przez Fundację Instytut Miast Praw Człowieka we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jego koordynatorką jest Agnieszka Zawadzka – pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. polityki równościowej. Przez kilkanaście miesięcy działań projektu mają odbyć się warsztaty, spotkania i analizy działań.

– Miasto jest dla wszystkich. Jasne, dobrze jest być młodym, sprawnym i zamożnym. Ale nie możemy działać tylko na rzecz tych, którzy sobie dobrze radzą. W Poznaniu wszyscy są równi i razem tworzą społeczność Miasta. Cieszę się, że możemy dziś o tym rozmawiać – podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

fot. poznan.pl

Inkluzywny Poznań

Program ma przyczynić się do wdrożenia w życie tego co dotychczas było jedynie ideą. Prawa wszystkich mieszkanek i mieszkańców Poznania mają się urzeczywistnić. Ma to być przejście z myślenia o „pomocy dla wykluczonych” do inkluzywności.

Poznań bez wątpienia jest na mapie Polski jednym z trzech najbardziej progresywnych miast, jeśli chodzi o dbałość o politykę równego traktowania – mówiła dr Anna Strzałkowska. – Cieszymy się, że będzie wyznaczał trendy dla innych miast – bo nie mam wątpliwości, że tak się stanie. To, że prezydent Poznania kilka lat temu jako pierwszy otworzył Marsz Równości, było bardzo ważnym gestem. Dziś będziemy mówić o tym, jak te idee praktycznie wprowadzać w życie. 

czytaj także: Bezpłatna pomoc psychologiczna dla młodzieży

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl