Powołali zespół, żeby autobusy i tramwaje nie stały w korkach

Pracownicy Zakładu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich, MPK Poznań i podwładni miejskiego inżyniera ruchu to ludzie, którzy tworzą zespół do spraw usprawnień komunikacyjnych. Pytanie, czy tramwaje i autobusy przestaną się spóźniać, a w mieście będą mniejsze korki?

Jak można przeczytać w dokumencie opublikowanym w biuletynie informacji miejskiej do zadań Zespołu należy między innymi:

1) diagnozowanie sytuacji tamowania ruchu środków transportu zbiorowego i ich likwidacja lub znaczące ograniczenie;
2) proponowanie i opiniowanie projektów, inicjatyw, inwestycji i innych działań zmierzających do ułatwienia ruchu pojazdów transportu zbiorowego;
3) rekomendowanie zmian w organizacji ruchu oraz infrastrukturze drogowej zmierzających do poprawy płynności, oraz przyspieszenia pojazdów publicznego transportu zbiorowego;
4) działanie na rzecz docelowego wdrożenia całkowitej separacji ruchu tramwajowego od wzdłużnego ruchu samochodów oraz wprowadzenia buspasów wszędzie tam, gdzie występują zatory samochodowe.

Prace zespołu nadzorować ma dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Michał Podeszwa. Wypracowane rekomendacje trafiać będą na biurko zastępcy prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, który odpowiedzialny jest za transport.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl