Potężny park ma powstać w Poznaniu. Poznań wykupi pod niego tereny za 21 mln!

Projekt planu zagospodarowania obszaru, pomiędzy ulicami Dmowskiego a Górecką przewiduje, utworzenie parku. Obszar zieleni miałby rozciągać się wzdłuż dawnej linii kolejowej.

NOWY PARK

Miejski urząd opublikował do wglądu projekt planu zagospodarowania Górczyna. W planach jest, między innymi, utworzenie parku linearnego. Tego typu rozwiązania mają wykorzystywać niewykorzystywane tereny pozostałe, na przykład, po liniach kolejowych. W przypadku Poznania chodzi o, tak zwane, tory „kolei berlińskiej”.

Park zaczynałby się w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Dmowskiego i Drużynowej, a kończył przy ulicy Krauthofera. Obszar, który miałby zostać objęty parkiem to łącznie 11 hektarów. Pośrodku zaplanowano budowę trasy pieszo-rowerowej.

KONSULTACJE

Dodatkowo projekt przewiduje możliwość powstania na tym terenie obiektów sportowych, rekreacyjnych czy gastronomicznych. Koszt wykupu terenów pod utworzenie parku szacowany jest na 21 milionów złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu zagospodarowania tego obszaru. Termin składania wniosków mija 17 lutego. Po tym czasie projekt z poprawkami trafi pod obrady radnych.

Franciszek P. Bryska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl