Poszukiwani wolontariusze

Trwa nabór wolontariuszy do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Chętni będą pomagać poznaniakom po 65. roku życia, których stan zdrowia jest zły lub którzy mają trudności z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. 

Wolontariusz musi być osobą pełnoletnią, niekaraną, a także odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Caritas. Powinien być zdrowy i mieć predyspozycje do pracy z osobami w podeszłym wieku, przede wszystkim cierpliwość i wyrozumiałość

Co będzie robić wolontariusz?

Do zadań wolontariusza należy m.in. spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie mieszkającymi. Wsparcie w codziennych czynnościach – pomoc w wyprowadzaniu psa, z utrzymaniem porządku w domu, dostarczanie seniorom zakupów, a także towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych czy przy realizacji recept.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: michalski@caritaspoznan.pl. Szczegóły można znaleźć na stronie poznan.pl

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl