Materiał partnera

Porozmawiajmy o ochronie środowiska

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to wydarzenie poświęcone szeroko rozumianej ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i gospodarce obiegu zamkniętego. To targowa ekspozycja połączona z potężną dawką wiedzy.

Z kim spotkamy się na POLECO?

POLECO (19-21 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich) – jak co roku – zgromadzi licznych reprezentantów sfery rządowej i samorządowej, instytucji legislacyjnych, przedsiębiorców, a także przedstawicieli nauki i branżowych organizacji. Obok merytorycznej wiedzy, zaprezentują oni innowacyjne rozwiązania, technologie, usługi i produkty z zakresu ochrony środowiska, a także rozwiązania dla gospodarki komunalnej. Całość dopełnią liczne konferencje i branżowe debaty.

Wszystko dla i o samorządzie

Na POLECO zaprasza grono firm produkcyjnych i usługowych z branży recyklingu, odpadów, rewitalizacji i rekultywacji, utrzymania czystości i porządku czy ochrony powietrza, a więc rozwiązań adresowanych do samorządów. Wystawcy reprezentować będą także branże związane z techniką komunalną, gospodarką obiegu zamkniętego, odnawialnymi źródłami energii, wodociągami i kanalizacją czy inteligentnymi miastami oraz ochroną powietrza i klimatu.

Podczas wydarzenia znaleźć będzie można efektywne rozwiązania wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki do pojemników na odpady, ekologiczne śmieciarki przystosowane do odbioru i transportu surowców, a także maszyny do pielęgnacji zieleni oraz obsługi terenów użyteczności publicznej.

Konferencje skrojone na miarę

POLECO to nie tylko wystawa produktów i usług. To także szeroka sfera konferencyjna, która tradycyjnie już połączona będzie z branżowymi debatami. Wiodącymi tematami konferencji będą m.in.: zeroemisyjny transport komunalny, system kaucyjny, gospodarka obiegu zamkniętego, zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych, metali, drewna czy bioodpadów.

Porozmawiajmy o…

„Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” to branżowa debata trwająca aż trzy targowe dni – od 19 do 21 października, na którą zapraszają TOMRA, Fundacja Plastics Europe, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Grupa MTP.

TOMRA i TOMRA Talks zaproszą do dyskusji pt. „Holistyczne zarządzanie zasobami”, podczas której zaprezentowany zostanie stworzony przez ekspertów firm Eunomia i TOMRA model zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Uczestnicy porozmawiają o najlepszych praktykach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które już funkcjonują w Polsce, a także spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak można osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mowa będzie także m.in. o selektywnej zbiórce różnych frakcji odpadów komunalnych, systemach kaucyjno-depozytowych oraz o sortowaniu odpadów zmieszanych.

 

                            fot. źródło : materiały prasowe partnera

 

Sposoby na surowce i odpady

„Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych” to część konferencji, o którą zadba Fundacja Plastics Europe. Czy jesteśmy dziś w stanie zastąpić tworzywa sztuczne czymś równie trwałym, energetycznie i surowcowo efektywnym i łatwym w recyklingu, czy też warto zgodzić się, iż popularny plastik jest dla gospodarki cyrkularnej niezbędny? A jeśli to drugie, to jak w pełni wykorzystać potencjał tworzyw sztucznych, ich prawidłowe ekoprojektowanie, a także efektywną zbiórkę i końcowe zagospodarowanie odpadów?

Na dyskusję pod hasłem „Gospodarka surowcami wtórnymi” zaprosi z kolei Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Uczestnicy będą mówić podczas niej m.in. o zwiększaniu świadomości społecznej, zrównoważonym rozwoju i prowadzeniu gospodarki opartej na recyklingu poprzez odzysk surowców z odpadów, o możliwościach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, w tym odzysku i zagospodarowania metali, jak i systemach certyfikacji dających pewność stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Uczestnicy wskażą stosowane już w praktyce instrumenty umożliwiające przejście nie tylko na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale równie ważną zmianę w kierunku innowacyjności opartej o przemysł 4.0.

Jak stworzyć zeroemisyjny transport publiczny?

Nowością podczas tegorocznej edycji POLECO będzie zorganizowana 19 października przez Grupę MTP Konferencja „Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse”. Podczas tego wydarzenia omówione zostaną najnowsze rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych, zaś paneliści postarają się odpowiedzieć na wiele ważnych pytań.

Jednym z najistotniejszych w chwili obecnej wydaje się to, które dotyczy sposobu wykorzystania nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii, a więc czy powinniśmy korzystać z energii elektrycznej w transporcie publicznym, czy też może z gazu CNG/LNG bądź wodoru? Z nowelizacji ustawy o elektromobilności wynika, że udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST powinien wynosić co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.  Czy stawiane przed polskimi samorządami wymagania uda się zrealizować? Jak przygotować się do nowych wytycznych i gdzie szukać sposobów na ich sfinansowanie? Czy gospodarka komunalna dysponuje alternatywnymi rozwiązaniami? Na te i wiele innych ważnych pytań spróbują odpowiedzieć specjaliści podczas Konferencji „Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse”.

O ochronie środowiska

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Oddziału PZITS organizują podczas POLECO (19 października) VIII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”.

W programie takie tematy, jak ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk) oraz przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową.

Odpady a zagrożenia dla ludzi i środowiska

Kolejna konferencja podczas tegorocznego POLECO (20 października) poświęcona będzie zagrożeniom dla ludzi i środowiska w gospodarowaniu odpadami oraz zapobieganiu pożarom przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu odpadów.

Poruszane będą zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska i człowieka, jakie występują podczas pożarów odpadów, problemy związane z ochroną przeciwpożarową w prawie o odpadach, a także wytyczne zagraniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów.

Szczegółowe informacje na temat targów POLECO dostępne są TUTAJ>>

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl