Materiał partnera

Pomóż przejść żabie. Uratuj jej życie

Ratujmy żaby. Nie zamienią się przez to w księżniczkę, ale latem odwdzięczą się nam zjadając komary. Od marca do połowy kwietnia trwa wiosenna migracja płazów, w tym żab, do miejsc rozrodu. W celu ochrony tych zwierząt, tak jak w roku ubiegłym, czasowo zamknięte zostaną niektóre poznańskie ulice. 

Płazy co roku wędrują pomiędzy zbiornikami wodnymi, będącymi miejscami ich rozrodu, a siedliskami lądowymi (lasami, łąkami, zielenią miejską). Te ostatnie są wykorzystywane jako obszary aktywności letniej lub oferują teren do hibernacji w okresie zimowym. Największe nasilenie śmiertelności drogowej tych zwierząt ma miejsce w czasie migracji wczesną wiosną i jesienią, gdy masowo giną wędrujące do zbiorników ropuchy szare, traszki i żaby brunatne.

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim Inżynierem Ruchu oraz Strażą Miejską Miasta Poznania, już od wielu lat podejmują działania w celu zmniejszenia śmiertelności płazów w czasie migracji.

Obecnie, aby uchronić płazy przed śmiercią, w związku z ich przemieszczaniem, od 6 marca do 15 kwietnia, w godz. 18:00 do 6:00 czasowo zamknięte zostaną ulice: Ku Dębinie (nie dotyczy mieszkańców), Leśnych Skrzatów (przy stawku Marcelińskim) oraz Radarowa (gmina Tarnowo Podgórne). W pozostałych godzinach obowiązuje na nich ograniczenie prędkości do 20 km/h. Podobne ograniczenie prędkości wprowadzono też na zamkniętej dla ruchu (z wyjątkami) ul. Warmińskiej.

Ochrona płazów w okresie migracji to nie jedyne działania podejmowane dla tych zwierząt. Dużym krokiem było uchwalenie w 2011 roku Użytku Ekologicznego „Traszki Ratajskie”. Ochroną objęto fragment parku na osiedlu Tysiąclecia, położony pomiędzy aleją im. Ks. Mieczysława Radziejewskiego i torowiskiem linii tramwajowej. W parku powstał ogród deszczowy z jak największym wykorzystaniem naturalnych surowców, pojawiła się nowa zieleń, w tym łąka kwietna. Nastąpił także demontaż nawierzchni asfaltowej, którą zastąpiły nowe nawierzchnie mineralne oraz z kostki brukowej. Populacje płazów, zamieszkujących teren użytku, należą do rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem. Park na os. Tysiąclecia stanowi ich ostoję gatunkową. Dlatego też konieczne jest monitorowanie siedlisk oraz szczególna dbałość o bezpieczeństwo płazów, połączona z kontrolą liczebności gatunku. 

Warto pamiętać o płazach podczas codziennych spacerów, jazdy rowerem i autem.

Czytaj też: Port lotniczy Ławica będzie nie do poznania. Co się zmieni? Nie trzeba będzie wyciągać płynów

Materiał Partnera
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl