Po kontroli w pogotowiu ratunkowym. Dramat

W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu dzieje się źle, wynika z protokołu pokontrolnego. Okazuje się, że notorycznie brakuje pełnej obsady w dyspozytorni, z kolei przy wyjazdach specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego często nie ma lekarza. Kontrolę przeprowadzono na polecenie Wojewody Wielkopolskiego. 

W wyniku kontroli stwierdzono niespełnianie podstawowych wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym brak odpowiedniej liczby dyspozytorów medycznych – (na 76 dni objętych kontrolą, aż w przypadku 71 dni brakowało pełnej obsady dyspozytorów – średnio na dobę zgłoszenia odbierało 5, zamiast 7 dyspozytorów) oraz niepełną obsadę specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w przypadku 460 na 1628 wyjazdów specjalistycznych ZRM, co stanowi praktycznie 1/3, w czasie objętym kontrolą, brakowało lekarza w zespole), co może prowadzić bezpośrednio do zagrożenia zdrowia i życia pacjentów, głównie na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego.

– Wyniki kontroli nie nastrajają pozytywnie i jednoznacznie wskazują na pilną potrzebę wdrożenia działań o charakterze naprawczym. Liczę na szybkie wyeliminowanie nieprawidłowości i doprowadzenie do poprawy sytuacji w poznańskiej stacji – mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Zgodnie z obowiązującym prawem to Marszałek Województwa odpowiedzialny jest za to, by podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, jakim jest WSPR w Poznaniu.

Jak powiedział Głosowi Wielkopolskiemu Maciej Sytek członek zarządu województwa wielkopolskiego – Pan wojewoda, zlecił kontrolę po tym, jak wielokrotnie był informowany pisemnie przez dyrektora stacji pogotowia o odejściach z dyspozytorni, której pracownicy domagali się wyższych wynagrodzeń. Jednak
nawet trudna sytuacja kadrowa nie powoduje zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, bowiem przy połączeniach obowiązuje zastępowalność.  M. Sytek zwraca uwagę, że karetki zawsze wyjeżdżały z co najmniej dwoma ratownikami na pokładzie. – Rzeczywiście czasami brakowało lekarzy, ale to problem systemowy związany z brakiem lekarzy na rynku oraz niskimi ich zarobkami – dodaje.

Protokół pokontrolny trafił także do dyrektora NFZ w Poznaniu.

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – to największa dyspozytornia medyczna w Wielkopolsce, w której ramy wchodzą 24 zespoły ratownictwa medycznego.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl