PIM ma nowego wiceprezesa

Nowy wiceprezes zarządu PIM to Tomasz Płóciniczak, który wcześniej był dyrektorem ds.przygotowania i realizacji inwestycji.

Od roku zarząd PIM był dwuosobowy. Decyzją Rady Nadzorczej trzecim członkiem zarządu będzie Tomasz Płóciniczak, który w spółce pracuje już osiem lat – od czerwca 2021 r. w randze dyrektora, a wcześniej kierownika projektów odpowiedzialnego m.in. za budowę nowej trasy tramwajowej do ul. Unii Lubelskiej – czytamy w komunikacie PIM.

Sytuacja, w której zarząd działał dwuosobowo, z założenia miała być tymczasową, dlatego powołanie trzeciego wiceprezesa jest oczywistą koniecznością. Mimo, że przez rok spółka dobrze funkcjonowała z dwuosobowym zarządem na czele, nie mamy wątpliwości, iż tak ważny dla spółki obszar realizacji inwestycji musi mieć szefa w randze wiceprezesa – mówi Wojciech Majchrzycki, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Nowy wiceprezes jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, gdzie ukończył dwa kierunki: Informatyka (Systemy Informatyczne w Zarządzaniu) oraz Budownictwo (Budownictwo Komunikacyjne, Drogi i Autostrady).

Od 2014 r. Tomasz Płóciniczak pracuje w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl