Pedofila w Kościele. Radny Chudy protestuje

W ramach protestu będzie głosował przeciwko upamiętnieniu w jakiejkolwiek sposób osób związanych z Kościołem (księży, biskupów) w przestrzeni publicznej Poznania i chce, aby zarząd miasta nie zapraszał hierarchów kościelnych na miejskie uroczystości. To protest radnego Koalicji Obywatelskiej Wojciech Chudy wobec nierozwiązanego problem pedofilii w kościele katolickim w Polsce.

Swoje stanowisko w tej sprawie zamierza wygłosić na wtorkowej radzie miasta. W swoim oświadczeniu napisał min.

… W związku z brakiem woli ze strony hierarchów Kościoła rozwiązania problemu pedofilii wśród duchownych, postanowiłem, że na znak protestu będę głosował przeciwko upamiętnieniu w jakiejkolwiek sposób osób związanych z Kościołem (księży, biskupów) w przestrzeni publicznej Poznania. … Na potwierdzenie moich zamiarów informuję, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki byłem przeciw nadaniu nazwy ulicy ks. Likowskiemu.
… Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że mój protest nie jest skierowany przeciwko konkretnym osobom, związanym z Kościołem, a przeciwko postawie instytucji Kościoła Katolickiego w sprawie pedofilii w Kościele.

W oświadczeniu napisał także, aby władze Poznania w tej kwestii podjęły również działania.

… zwracam się do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta o rozważenie, czy w obecnej sytuacji nie byłoby właściwe, aby na znak protestu i solidarności z ofiarami molestowania i gwałtów przez duchownych, zaprzestać kierowania zaproszeń dla hierarchów kościelnych do udziału w uroczystościach, organizowanych przez Miasto Poznań.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl