Osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie finansowe

Od 1 stycznia osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski na dofinansowanie min. pobytu na turnusie rehabilitacyjnym czy likwidację barier architektonicznych.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od tego roku ponownie uruchamiamy możliwości osobistego pobrania wniosku w siedzibie ośrodka. W trosce o komfort naszych klientów zachęcamy do korzystania z poczty tradycyjnej, platform internetowych, skrzynek podawczych oraz strony internetowej MOPR – informuje Piotr Czajka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Na co można otrzymać dofinasowanie?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski na dofinansowanie np. zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się.

Żeby móc skorzystać z dofinasowania trzeba mieć ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski są przyjmowane od 1 stycznia do końca 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony  https://mopr.poznan.pl, albo zamówić darmową dostawę pocztą. Przed tym trzeba zadzwonić pod numer: 61 878 19 44; 61 878 19 45; 61 878 17 34; 61 878 19 38; 61 878 17 31, 61 878 17 33.

Warto dodać, że MOPR obsługuje jedynie mieszkańców Poznania.

Mieszkańcy powiatu poznańskiego powinni zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu – mówi Michał Wieczorek, kierownik Sekcji do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Jak złożyć wniosek?

Można go złożyć na różne sposoby : poprzez platformy www.epuap.gov.pl i http://www.sow.pfron.org.pl lub wysłać tradycyjną pocztą na adres MOPR (ul. Cześnikowska 18; 60-330 Poznań ), a także można zostawić w skrzynce przed wejściem do siedziby ośrodka przy ul. Cześnikowskiej 18 lub Sienkiewicza 18 w Poznaniu.

Krystyna Yehorova
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl