Ormianin spod Poznania organizował przemyt Irańczyków do Polski

Obywatela Armenii mieszkającego w jednej z miejscowości powiatu poznańskiego zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy. 38-letni mężczyzna zaangażowany był w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa.

 

ZATRZYMANY

Początek tej sprawy miał miejsce w Augustowie. To właśnie funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie w trakcie prowadzonych czynności zebrali materiał dowodowy świadczący o tym, że w organizację niezgodnego z prawem przekraczania granicy naszego państwa z Białorusi do Polski zaangażowany jest aktywnie obywatel Armenii mieszkający kilka kilometrów od Poznania – donosi Straż Graniczna. Prokuratura nakazała zatrzymanie mężczyzny i  w poniedziałek 17 października funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy zapukali do drzwi domu jednorodzinnego, gdzie przebywał niespodziewający się niczego cudzoziemiec. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom z Augustowa, którzy prowadzą w tej sprawie postępowanie karne.

Ormianin kolejnego dnia usłyszał zarzut organizowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom obywatelom Iranu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Augustowie Sąd Rejonowy w Augustowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – precyzuje Straż Graniczna.

SAM PRZEBYWAŁ W POLSCE NIELEGALNIE

Dodatkowo w trakcie kontroli legalności pobytu funkcjonariusze SG z placówki w Poznaniu-Ławicy stwierdzili, iż przebywa on na terytorium Polski nielegalnie. W stosunku do cudzoziemca funkcjonariusze SG z Poznania wszczęli postępowanie mające na celu zobowiązanie go do opuszczenia naszego kraju.

Za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl