Ogródek do uprawy nauki

Stolik rozszerzonej rzeczywistości, wykop czy zegar słoneczny – to tylko niektóre miejsca, z jakich mogą korzystać studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Otwarto tam pierwszy w Europie Ogródek Geodezyjno – Kartograficzno – Geomatyczny. Będzie on służyć do ćwiczeń młodym geodetom, kartografom, geomatykom i geografom. 

Na wygrodzonym placu o wymiarach 15 x 20 metrów znajduje się między innymi wykop do tyczenia osi konstrukcyjnych budynku oraz wykonania pomiarów niwelacyjnych w ramach zagadnień związanych z procesem geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych. Przy wejściu można zobaczyć replikę kamienia granicznego z 1653 roku z trójkątem z literami S-P-B symbolizującymi ówczesny styk granic trzech państw na północy Wielkopolski: Szwecji – Polski – Brandenburgii.

Na tarasie górnym zamontowany został słoneczny zegar analematyczny, w którym stojąca osoba (gnomon) na odpowiednim polu miesiąca rzuca cień na przymocowane oznaczenia godzin i tym samym wskazuje czas lokalny. Kolejnym elementem składowym ogródka jest stolik rozszerzonej rzeczywistości z wydrukowanym w technologii 3D modelem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Model został przygotowany w skali 1:500 i dzięki specjalnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej możliwa była wizualizacja modelu 3D wieży Eiffla tuż obok w tożsamej skali 1:500.

– Wspieranie utworzenia tej stacji wiązało się z chęcią pokazania, że Kampus UAM jest miejscem intensywnego życia dla nauki i technologii działań przestrzennych, a wielką satysfakcję sprawia widok młodzieży dokonującej pomiary i obserwacje właśnie w najbliższym sąsiedztwie Collegium Geographicum – mówi Dziekan WNGiG prof. Leszek Kasprzak.

 

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl