Odmień swoje podwórko

Najpierw będą warsztaty jak to zrobić, później trzeba będzie przygotować projekt ożywienia swojego podwórka. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają środki i narzędzia na realizację swoich planów.

W projekcie mogą wziąć udział użytkownicy właściciele i zarządcy terenów publicznych i prywatnych (podwórek znajdujących się przy budynkach mieszkalnych, fragmentów placów, ulic, skwerów czy osiedli mieszkaniowych.

Jak informują urzędnicy — akcja „Odmień swoje podwórko” składa się z dwóch etapów. Na początek zrealizowane zostaną dwudniowe warsztaty z projektowania, będące formą konkursu. Chętne zespoły z pomocą ekspertów (architektów, urbanistów, specjalistów kształtowania zieleni) będą szukać pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie lokalnej przestrzeni. Kolejny etap to prace w terenie, podczas których uczestnicy zajęć będą mieli szansę zaprezentować swoje projekty.

Warsztaty projektowe odbędą się 28-29 czerwca, w Inkubatorze Kultury „Pireus” przy ul. Głogowskiej 35 (w piątek w godz. 16:30 – 19:30, w sobotę w godz. 9:30 – 16:00).

Zwycięzcy konkursu otrzymają sadzonki, ziemię i narzędzia ogrodnicze do urządzenia małej architektury, które pozwolą zrealizować wizję, wypracowaną przez nich w czasie warsztatów. Pula nagród wynosi 12 tysięcy złotych.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin akcji znajdują się na stronie http://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/odmien-swoje-podworko,p,38552,38582.html

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl