Obronił doktorat w wieku 83 lat

„Dzieje muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim do roku 1945″ to temat pracy doktorskiej, którą 10 stycznia na Wydziale Historii UAM obronił Ignacy Skrzypek, urodzony w 1940 roku.

Najstarszy, zważywszy na jego 83 lata, doktorant wydziału jest z wykształcenia i zamiłowania archeologiem. Przez lata był kierownikiem Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie; to postać ceniona i poważana w środowisku badaczy dziejów Pomorza Zachodniego i tamtejszych muzealników.

Oprócz archeologicznych badań, w obszarze zainteresowań Ignacego Skrzypka znalazła się też regionalistyka i związane z nią dzieje pomorskiego muzealnictwa. Tego właśnie zagadnienia dotyczy obroniona dysertacja doktorska, owoc wieloletnich studiów w tym zakresie. Obronie przewodniczył prof. Przemysław

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl